تاريخ : | | نویسنده : 24linuxvps

 

 

موافقت هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار ۳۸ نشریه جدید

 

موافقت هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار ۳۸ نشریه جدید.دبیر هیئت نظارت برمطبوعات در جلسه مورخ ۲۵ مرداد ماه با انتشار هفته نامه ، ۱ دوهفته نامه ، ۲۸ فصلنامه و ۸ دوفصلنامه موافقت کرد.

 

دبیر هیئت نظارت برمطبوعات در جلسه مورخ ۲۵ مرداد ماه با انتشار ۱ هفته نامه ، ۱ دوهفته نامه ، ۲۸ فصلنامه و ۸ دوفصلنامه موافقت کرد.

 

به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد ، محمدعلی رامین دبیر هیئت نظارت برمطبوعات با اشاره به انتشار ۳۸ نشریه جدید در کشور اظهار داشت: در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار هفته نامه تابش صبح به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمد ودود حیدری ، ۲ هفته نامه رایحه قرآن به صاحب امتیازی جهاد دانشگاهی و مدیرمسئولی رحیم خاکی موافقت شد.

 

وی افزود: فصلنامه دانش حسابداری به صاحب امتیازی دانشگاه شهید باهنر کرمان و مدیرمسئولی امید پورحیدری ، فصلنامه پژوهش نامه ادبیات فارسی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان و مدیرمسئولی احمدرضا یلمه ها ، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و مدیر مسئولی عباداله احمدی ، فصلنامه مطالعات سیاسی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر و مدیرمسئولی قربانعلی گنجی جامه شورانی ، فصلنامه اسلام سیاست و ساختار بین الملل به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور و مدیرمسئولی قاسم فرج اللهی مجوز انتشار دریافت کردند.

 

رامین در ادامه گفت: فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی به صاحب امتیازی انجمن حسابداری ایران و مدیرمسئولی علی ثقفی ، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و مدیرمسئولی «علیرضا سبزیان موسی آبادی ، فصلنامه آمایش محیط به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر و مدیرمسئولی مجید شمس ، فصلنامه پژوهش های به زراعی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری و مدیرمسئولی امید صادقی پور ، فصلنامه تخصصی-پزشکی به صاحب امتیازی جهاد دانشگاهی ـ واحد علوم پزشکی تهران و مدیرمسئولی مسعود حبیبی فزون آبادی و فصلنامه سیاست راهبردی به صاحب امتیازی دانشگاه جامع امام حسین(ع) و مدیرمسئولی یداله محمدی نیز مجوز انتشار دریافت کردند.

 

دبیر هیئت نظارت برمطبوعات افزود: فصلنامه پژوهش در علوم زراعی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی و مدیر مسئولی محسن رشدی ، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه معارف اسلامی و مدیرمسئولی ابراهیم کلانتری ، فصلنامه مطالعات تفسیری به صاحب امتیازی دانشگاه معارف اسلامی و مدیرمسئولی ابراهیم کلانتری، فصلنامه عمران و مقام سازی به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مهدی طارق، فصلنامه مندیش به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان ـ دانشکده پرستاری الیگودرز و مدیرمسئولی مجید میری، فصلنامه مجله پژوهش های نوین دامپزشکی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد و مدیرمسئولی فیروز فدایی فرد نیز منتشر می شوند.

 

رامین در ادامه گفت: فصلنامه پژوهش های دام های بومی به صاحب امتیازی دانشگاه زابل و مدیرمسئولی مسعود علی پناه ، فصلنامه بیهوشی و درد به صاحب امتیازی مؤسسه انجمن علمی رژیونال آنستزی و درد ایران و مدیرمسئولی فرناد ایمانی، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی ـ اسلامی به صاحب امتیازی جهاد دانشگاهی و مدیرمسئولی حسین کلانتری خلیل آباد ، فصلنامه پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس و مدیرمسئولی ابراهیم خدایار ، فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس و مدیرمسئولی احمدعلی خائف الهی مجوز انتشار از هیئت نظارت بر مطبوعات دریافت کردند.

 

وی افزود: با انتشار فصلنامه La Revista Irani De Politica Exterior به صاحب امتیازی وزارت امور خارجه و مدیرمسئولی علی آهنی، فصلنامه Journal of Medical Biotechnologyبه صاحب امتیازی دانشگاه بقیه الله (عج) و مدیرمسئولی علی کرمی ، فصلنامه Research in Cardiothoracic & Vascular Anesthesia به صاحب امتیازی مؤسسه انجمن علمی بیهوشی قلب ایران و مدیرمسئولی رسول فراست کیش، فصلنامه Language Teaching به صاحب امتیازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و مدیرمسئولی عباسعلی زارعی موینی ، فصلنامه راه اندیشه به صاحب امتیازی مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی و مدیرمسئولی رضا انشائی ، فصلنامه ادب و عرفان به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و مدیرمسئولی هادی خدیور ، ۲ فصلنامه تحقیقات زبان و ادب فارسی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرمسئولی سیدجعفر حمیدی ، ۲ فصلنامه ماشین های کشاورزی به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیرمسئولی سیدمحمدرضا مدرس رضوی موافقت شد.

 

رامین با اشاره به دیگر نشریات که مجوز انتشار را از هیئت نظارت بر مطبوعات دریافت کردند گفت: ۲ فصلنامه مدیریت تولید و عملیات به صاحب امتیازی دانشگاه اصفهان و مدیر مسئولی سعیده کتابی ، ۲ فصلنامه سیاست اجتماعی به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور و مدیر مسئولی امیر ملکی، ۲ فصلنامه International Iranian Journal of Information Scien به صاحب امتیازی مرکز منطقه ای علوم و فناوری و مدیرمسئولی محمدرضا قانع ، ۲ فصلنامه Iranian Journal for Periodontology & Implantology به صاحب امتیازی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران و مدیرمسئولی امیررضا رکن ، ۲ فصلنامه Jundishapur Journal of Matural Pharmaceutical Products (JJNP) به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و مدیر مسئولی علی اصغر همتی ، ۲ فصلنامه Religious Inquiries به صاحب امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب و مدیر مسئولی سیدابوالحسن نواب منتشر می شوند.

 

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات در ادامه اظهار داشت: در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات نامه علوم انسانی به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، UROLOGY JOURNAL به مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با تغییر مدیرمسئولی نشریات میراث ملی به مسعود علویان صدر ، نسخه دامپزشکی» به حمید خانقاهی ابیانه ، دیدگاه به ناصر خالدیان ، پژوهش در فرهنگ و هنر به حسین کلانتری خلیل آباد موافقت شد.

 

ضمناً در این جلسه نشریات سپیدار و پرستو به دلیل انتشار عکس ها، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی، مشمول بندهای ۲ و ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات شناخته شدند و به دلیل اصرار بر تخلفات یاد شده به استناد تبصره ۲ ماده ۶ و تبصره ماده ۱۱ قانون مطبوعات ، لغو مجوز شدند.

 

همچنین روزنامه آسیا به دلیل انتشار عکس ها و تصاویر خلاف عفت عمومی و استفاده ابزاری از تصاویر و تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، مشمول بندهای ۲، ۳ و ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات شناخته شد و به دلیل اصرار بر تخلفات یاد شده به استناد تبصره ۲ ماده ۶ و تبصره ماده ۱۲ آن قانون توقیف شد و مراتب جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال گردید.... / خبرگزارى مهر رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.